Uitbesteding van financiën en boekhouding (FAO) | Uitbestede bankdiensten (2024)

4 augustus 2023

|DoorGretel zeg ik

Finance & Accounting Outsourcing (FAO) | Outsourced Banking Services (1)

Als reactie op de mondiale concurrentie en de behoefte aan procesoptimalisatie werken banken en kredietverstrekkers steeds vaker samen met externe aanbieders, zowel lokaal als offshore. Deze strategische aanpak is gericht op het bereiken van kostenreductie, het verbeteren van de procesefficiëntie, het opnieuw ontwerpen van kernactiviteiten en het bereiken van algemene strategische doelstellingen. Bovendien motiveren veranderende regelgeving, geavanceerde dienstverleningsmodellen en verbeterde raamwerken voor risicobeheer banken om een ​​breder scala aan functies uit te besteden. Dit omvat zowel gereguleerde als niet-gereguleerde activiteiten, vaak binnen ingewikkelde outsourcingovereenkomsten.

Vaak uitbestede activiteiten: 2023

Banken en financiële instellingen hebben een geschiedenis vanuitbesteden van niet-kernactiviteiten, zoals callcenteractiviteiten voor klanten en back-endtaken. Meer recentelijk heeft deze trend zich uitgebreid naar kritische IT- en personeelsbeheerfuncties. Andere vaak uitbestede functies zijn onder meer interne audits, budgetten, financiële planning en investeringsbeheer.

Dat gezegd hebbende, de impact van BPO-offshoring in de bancaire sector strekt zich uit over verschillende bedrijfstakken, van traditionele backofficeprocessen tot contractdiensten en informatietechnologie. Uitbestedingsregelingen variëren, variërend van kortetermijnrelaties met contractanten voor basisdiensten tot langetermijnpartnerschappen waarbij risico's en inkomsten worden gedeeld tussen financiële instellingen en dienstverleners. Deze regelingen zijn vooral gunstig voor grote en complexe informatietechnologie-initiatieven. Bovendien kunnen banken ervoor kiezen om gespecialiseerde functies toe te wijzen aan lokale aanbieders uit de sector, terwijl ze niet-gerelateerde taken aan verschillende dienstverleners toevertrouwen.

Marktomvang

De verwachting is dat de wereldwijde markt voor het uitbesteden van financiële en boekhoudkundige bedrijfsprocessen zich zal uitbreiden110,74 miljard dollar in 2030.Er wordt verwacht dat het land tussen 2023 en 2030 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 9,1% zal kennen.

Op soortgelijke wijze, aldusMarket.us bevindingen,De markt voor Business Process Outsourcing (BPO) zal naar verwachting in 2032 een waarde van 544,8 miljard dollar hebben. Deze sector heeft de afgelopen tijd opmerkelijke vooruitgang geboekt en is klaar voor voortdurende expansie in de nabije toekomst. De drijvende krachten achter deze uitbreiding omvatten kostenefficiëntie, technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten.

Bank-BPO-diensten

Bank- en financiële diensten BPO is de grootste en meest volwassen sector van de BPO-sector voor banken, financiële diensten en verzekeringen (BFSI). De andere twee industriële segmenten zijn investeringen/kapitaalmarkten en verzekeringen. Vanwege de grote marktomvang heeft de bank- en financiële dienstverlening BPO altijd een voorsprong gehad op andere sectoren als het gaat om de adoptie van BPO en offshoring.

Retailbanking en commerciële financiële diensten

BPO-diensten voor retailbanking ondersteunen individuele consumenten (B2C), terwijl commerciële BPO-diensten verkopers en andere bedrijven (B2B) ondersteunen. Bank- en financiële diensten omvatten originatie, klantenwerving, rekeningbeheer, incasso's, klantenservice, consumentenleningen, hypotheken, makelaardij, verificatie en verwerking, acceptatie, onderzoek, monitoring en analyse. Dienstverleners verbeteren de procesefficiëntie en het kostenconcurrentievermogen door middel van standaardisatie, automatisering en end-to-end dienstverleningsmodellen.

Beleggingsbeheer en kapitaalmarkten

Kapitaalmarkten BPO-diensten ondersteunen het beheer van rijkdom of activa. Dienstverleners bieden het beheer van effecten, derivaten, aandelen, vastrentende waarden, gestructureerde producten en pitchbook-creatie aan in het kapitaalmarktsegment. Diensten op het gebied van vermogensbeheer omvatten portefeuillebeheer, advies- en adviesdiensten, compliance, risicobeheer, afstemming en handelsactiviteiten.

Verzekering

Verzekerings-BPO-diensten omvatten incasso's en uitbetalingen, pensioenen, eigendoms- en ongevallenclaims, eigendoms- en ongevallenpolissen, en levens- en lijfrentepolissen. Terwijl verzekeringsmaatschappijen te maken hebben met een krimpende markt, stijgende kosten, verouderde IT-systemen en klantvolatiliteit, bieden serviceproviders deze diensten aan om hun activiteiten te stroomlijnen, de kosten te verlagen en hun bedrijf te laten groeien.

Markt en diensten voor financiële en boekhoudkundige outsourcing (FAO).

De markt voor bedrijfsprocesoutsourcing (BPO) op het gebied van financiën en boekhouding (F&A) biedt diensten zoals salarisverwerking, boekhouding, auditing en het voorbereiden van belastingaangiften aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Financiële en boekhoudkundige BPO behoren tot de brede paraplu van zakelijke BPO-diensten en worden soms opgenomen in de gedeelde diensten in de bank-, financiële diensten- en verzekeringssector (BFSI).

“Gedeelde diensten” verwijzen naar een bedrijfsmodel dat transactionele activiteiten binnen een organisatie consolideert, met als doel de kosten te verlagen. Financiën en boekhouding BPO maakt deel uit van het gedeelde dienstenmodel. Veel interne financiële en boekhoudafdelingen die voorheen afdelingen en internationale vestigingen bedienden, groeiden bijvoorbeeld uit tot zelfstandige bedrijven en gingen vervolgens F&A-diensten aan andere bedrijven leveren.

Typische gedeelde diensten van de FAO omvatten crediteuren en vorderingen, grootboek, bedrijfsrapportage, belastingaangiften en vaste activa. Sindsdien zijn de diensten uitgebreid met end-to-end-processen zoals financiële rapportage, order-to-cash, HR en compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoogtepunten en trends van de FAO-markt

Financiën en boekhouding waren de eerste functies die door organisaties werden uitbesteed, maar de FAO-markt is nog lang niet volwassen. HfS zei zelfs dat er nog een lange weg te gaan is voordat er sprake is van verzadiging, omdat de meerderheid van de bedrijven er nog steeds de voorkeur aan geeft alle F&A-functies in eigen beheer te beheren.

In 2022 bereikte de mondiale marktomvang voor BPO-diensten in de BFSI-sector een waarde van107,58 miljard dollar.Anticiperend op de toekomst verwacht de IMARC Group dat de markt tegen 2028 zal groeien tot 174,94 miljard dollar, wat een groeipercentage (CAGR) van 8,05% zal laten zien tussen 2023 en 2028. Factoren zoals de toenemende acceptatie van externe banksoftware en escalerende gevallen van cyberbeveiliging inbreuken en fiscale prikkels van regelgevende instanties vormen een aantal belangrijke drijvende krachten achter deze markttrend.

Kopers blijven lagere kosten en standaardisatie eisen van F&A BPO-aanbieders. Hoewel kopers de waarde van innovatie en analyses willen, eisen ze eerst uitvoering en levering. Innovatie is het vermogen van dienstverleners om diensten te verbeteren (zoals het integreren van BPO met IT), terwijl uitvoering het vermogen is van dienstverleners om oplossingen uit de echte wereld te leveren, hoogwaardige klantrelaties te bieden en marktaandeel te vergroten.

FAO en andere uitbestede diensten

In een onderzoek onder meer dan 399 zakelijke kopers identificeerde HfS drie niveaus van FAO-diensten op basis van strategisch belang: transactionele (low-level) processen, analytische diensten en consultancyproducten en -diensten (diensten die het potentieel hebben om het bedrijf te transformeren voor de toekomst). langetermijn).

Transactionele diensten

FAO-processen op laag niveau omvatten crediteuren, contant geld en debiteuren, reizen, entertainment en onkosten, krediet, en facturering en facturering.

Analytische diensten

FAO-activiteiten op een hoger niveau omvatten interne audits, risicobeheer, treasury, boekhouding tussen bedrijven, rapportage over regelgeving, managementrapportage, financiële planning en analyse, en business intelligence.

Adviesdiensten

FAO-producten en -diensten die als strategisch worden beschouwd, zijn onder meer advies over financiële processen, verandermanagement, communicatieondersteuning en routekaarten voor innovatie.

FAO-dienstenwaardeketen

De waardeketen van outsourcing op het gebied van financiën en boekhouding omvat een spectrum van waardecreërende activiteiten, variërend van ontwerp tot ondersteuning, geleverd door dienstverleners aan kopers. Aan de onderkant van deze keten omvatten procure-to-pay-diensten crediteuren, kredieten en reizen en onkosten. De volgende groepen omvatten order-to-cash-services met betrekking tot debiteuren, incasso's, facturering en omzetboekhouding, gevolgd door record-to-cash-services zoals boekhouding van vaste activa, belastingaangifte en loonadministratie. Verderop zijn er controllership-diensten die intercompany-boekhouding, wettelijke rapportage, managementrapportage, risicobeheer, treasury en interne audits omvatten. Het toppunt van de waardeketen bestaat uit transformationele diensten, waaronder advies over financiële processen, ondersteuning voor routekaarten voor innovatie en hulp bij verandermanagement.

IT- of ITO-systemen en software-outsourcing

Uitbesteding van informatietechnologie omvat het inkopen of uitbesteden van technologische diensten zoals software, hardware, systemen, infrastructuur, onderhoud en ondersteuning van externe entiteiten. In de bank- en financiële dienstverleningssector werken organisaties samen met dienstverleners of derde partijen om toegang te krijgen tot IT-functies, waaronder softwareontwikkeling, automatisering,robotische procesautomatisering (RPA),en cloudmigratie. Doorgaans besteden grotere ondernemingen specifieke componenten van verschillende IT-functies uit.

De banksector heeft altijd de fakkel gedragen op het gebied van informatietechnologie en business process outsourcing (IT-BPO) vanwege zijn zeer grote marktomvang (geschat te bereiken701,88 miljard in 2028) en de cruciale rol die technologie speelt bij de dienstverlening. De ontwikkeling en het onderhoud van applicaties hebben de industrie overspoeld en impact gehad op meerdere marktsegmenten.Andere vaak uitbestede functies in de ITzijn cyberbeveiliging, data en analyse, integratietechnologieën en cloud.

Bank-ITO-uitgaven en marktvoorspelling

Volgens de projectie van Gartner zullen de mondiale IT-uitgaven voor bank- en beleggingsdiensten naar verwachting stijgen652 miljard dollar tegen het jaar 2023.

Debbie Buckland, directeur-analist bij Gartner, benadrukte dat de bestaande economische uitdagingen dit jaar het landschap voor technologie-investeringen binnen de bank- en beleggingsdienstensector hebben veranderd. In plaats van de IT-budgetten te verlagen, wijzen bedrijven meer middelen toe aan technologieën die substantiële bedrijfsresultaten opleveren. Opvallend is dat de focus verschuift van het intern ontwikkelen van software naar het verwerven van oplossingen die een sneller rendement op de investering opleveren.

In datzelfde licht merkte Pete Redshaw, VP Analyst bij Gartner, op dat in reactie op de huidige economische omstandigheden CIO's binnen het domein van de bank- en beleggingsdiensten nu prioriteit geven aan voorzichtigere doelstellingen gericht op het bevorderen van veerkrachtige en duurzame groei. Deze doelstellingen omvatten het verbeteren van de klantervaring (CX) en het optimaliseren van de operationele efficiëntie. Dit markeert een breuk met voorgaande jaren, toen de primaire focus van de CEO's van het bankwezen lag op directe expansie via nieuwe gebieden, klanten en bedrijfsactiviteiten.

Het belang van IT-outsourcing

Om de consumentenrelaties en -ervaring te optimaliseren, zullen banken hun producten en diensten via nieuwe kanalen en apparaten moeten aanbieden, veel processen moeten automatiseren en hun kernsystemen moeten upgraden. Technologie verlaagt ook de transactie- en distributiekosten van financiële diensten, waardoor banken de kans krijgen consumenten te bereiken die momenteel zijn uitgesloten van het financiële systeem, maar wier inkomen toeneemt.

Tegenwoordig gaat ITO bij het bankieren niet alleen over kostenreductie en het verbeteren van de bedrijfsresultaten, maar ook over het bijhouden van de technologie en het aanpassen aan veranderingen. Banken zullen gebruik maken van de vier belangrijkste technologieën (cyberbeveiliging, data en analyse, integratietechnologieën en cloud) om volledig digitaal en verbonden te worden.

Bank-ITO-dienstverleners

Technologie zal de grootste impact hebben op deze belangrijke onderdelen van het bedrijf: klantervaring, data en informatie (sociale media). Een groot deel van de IT-investeringen zal gericht zijn op het creëren van een meer klantgerichte ervaring. Omdat kopers kostenbesparingen blijven verwachten, zullen de dienstverleningsmodellen innovatie, flexibiliteit en oplossingen bieden die de risico's van de regelgeving tegengaan.

Dienstverleners kunnen banken en financiële instellingen helpen de juiste technologiearchitectuur en -beleid in te zetten waarmee banken gesynchroniseerde processen kunnen uitvoeren, de productiviteit kunnen verhogen en de realtime verwerking kunnen verbeteren. Dienstverleners stellen banken ook in staat nieuwe mogelijkheden te verwerven, schaalbaarheid en flexibiliteit te verwerven en zich te concentreren op strategische prioriteiten.

Uitbesteding van personeelszaken

Human Resources Outsourcing (HRO) is de overdracht van verantwoordelijkheid en risico voor HR-functies naar een bureau buiten de organisatie. Het bureau of HRO-dienstverlener voert een deel van alle HR-diensten voor de organisatie uit. Sommige bedrijven geven er de voorkeur aan om hun volledige HR-afdeling uit te besteden, terwijl andere alleen niet-kernadministratieve taken uitbesteden.

Uitbesteding van human resources in de BFS-sector valt onder zakelijke BPO-diensten en gedeelde diensten. Veel voorkomende HRO-diensten die worden uitbesteed, zijn onder meer de salarisadministratie, de administratie van compensaties en secundaire arbeidsvoorwaarden, de wervingsadministratie, de personeelsadministratie, de helpdesk voor medewerkers en het leerbeheer.

MPHRO en SPHRO

Marktonderzoek omvat zowel multi-process human resource outsourcing (MPHRO) als single-proces human resource outsourcing (SPHRO). Everest Group definieert MPHRO als de praktijk waarbij meerdere HR-diensten op een geïntegreerde manier aan één leverancier worden uitbesteed, terwijl SPHRO de praktijk is waarbij één enkele, op zichzelf staande HR-activiteit wordt uitbesteed.

Geïntegreerde MPHRO omvat services op transactie- en analyseniveau: salarisadministratie, voordelen, beheer van werknemersgegevens, compensatie, werving, leren, prestaties en opvolging, wereldwijde mobiliteit, regelgeving en compliance, en werknemersrelaties. SPHRO omvat analytische diensten op transactie- en lager niveau: salarisadministratie, werving, leerdiensten en administratie van voordelen.

HRO-waardeketen en kernprocessen

In zijn Blueprint Report for multi-tower HRO heeft onderzoeksbureau HfS kernprocessen in de HRO-waardeketen geïdentificeerd. De waardeketen verwijst naar diensten, programma’s en afdelingen die het personeelsbestand van een organisatie ondersteunen. De HRO-waardeketen varieert van transactieprocessen op een laag niveau, beoordelings-/analyseprocessen op het middenniveau en strategische diensten op hoog niveau.

Gegevensbeheer, secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie zijn transactioneel, terwijl verloning, werving, leerdiensten, mondiale mobiliteit, regelgeving en compliance, en werknemersrelaties een oordeelsintensieve bezigheid zijn. Tot de strategische HRO-diensten behoort ook de HR-strategie.

HRO-marktvoorspelling

In 2022 werd de wereldwijde marktomvang voor Human Resource Outsourcing (HRO) beoordeeld36645,07 miljoen dollar.Er wordt verwacht dat het gedurende de gehele prognoseperiode een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,91% zal kennen, en tegen het jaar 2028 een waarde van 48858,42 miljoen dollar zal bereiken.

Organisaties die te maken krijgen met beperkingen op het gebied van financiële, menselijke en technologische middelen om kritische HR-functies effectief te beheren, kiezen vaak voor HR-outsourcingdiensten. Het belang van HRO is toegenomen vanwege de cruciale rol die HR-afdelingen spelen bij het verbeteren van de algehele medewerkerstevredenheid. Door verschillende HR-functies uit te besteden, zoals leermanagement, werving, compensatieplanning, prestatiebeheer en opvolgingsplanning, kunnen bedrijven kostenbesparingen en prestatieverbeteringen realiseren. Zelfs kleinere bedrijven zijn steeds meer geneigd hun HR-functies uit te besteden, omdat dienstverleners geschikte outsourcingmodellen ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van elke organisatie, wat leidt tot verbeterde productiviteitsvoordelen voor werknemers.

HRO in de bank- en financiële dienstverleningssector

HRO in de bank- en financiële dienstverlening (BFS)-sector wordt voornamelijk gedreven door de druk om de kosten te verlagen, de procesefficiëntie te verbeteren en zich te concentreren op meer strategische activiteiten. Grote HRO-dienstverleners begrijpen dat grote bedrijven personeelszaken niet alleen uitbesteden om kostenconcurrerend te zijn, maar ook om de werknemerservaring te verbeteren en een sterk ondersteuningssysteem op te bouwen naarmate de organisatie groeit.

DeloitteHet Human Resources Benchmark for Banks-rapport van Consulting benadrukte dat HRO-kopers en -aanbieders in de banksector zich hebben gerealiseerd dat het nodig is om inzicht te krijgen van klantorganisaties om betere prestaties te bereiken. Banken beginnen op zoek te gaan naar aanbieders die hen kunnen helpen bij het selecteren van toppresteerders, het verbeteren van het behoud van sleutelpresteerders en het versnellen van de tijd tot competentie.

Volgens Deloitte is de belangrijkste motor van kostenefficiëntie voor banken en kredietinstellingen de ontwikkeling van een effectief dienstverleningsmodel. Om kostenconcurrerend te zijn in een onzekere markt moeten banken samenwerken met dienstverleners die tekorten aan talent voorspellen en opvullen en personeelsplannen, capaciteiten en prestaties van werknemers afstemmen op de bedrijfsstrategie.

Terwijl HRO-kopers sectorspecifieke domeinexpertise en diepgaande proceskennis blijven waarderen, zullen belangrijke dienstverleners geavanceerde analyses aanbieden om inzichten te verkrijgen en betere besluitvorming te stimuleren onder HR-managers en leidinggevenden.

Uitbesteding van training of inkoop

Inkoop is het proces van het verwerven en beheren van grondstoffen of diensten die nodig zijn om een ​​product of dienst te creëren. Inkoopuitbesteding is de praktijk waarbij een derde partij wordt ingehuurd om de inkoopactiviteiten en aanverwante functies van een organisatie af te handelen. In de bank- en financiële dienstverlening (BFS) is inkoopuitbesteding de overdracht van belangrijke inkoopactiviteiten zoals sourcing, leveranciersbeheer en transactiebeheer aan een derde partij.

Een van de belangrijkste katalysatoren achter de groei van de Procurement Outsourcing (PO)-markt, die een consistent expansiepercentage van 10-12% bereikte en een waarde bereikte van3,9 miljard dollar in 2021, is de verhoogde bereidheid van kopers om samen te werken met leveranciers voor hulp bij inkoopactiviteiten. In alle sectoren besteden CFO's en inkoopfunctionarissen inkoopactiviteiten niet alleen uit om de arbeidskosten te verlagen, maar ook om te profiteren van kernwaarden zoals expertise van leveranciers, effectief uitgavenbeheer en de nieuwste technologie.

Van eenvoudige procure-to-pay (P2P)-processen zoals facturering en crediteuren besteden bedrijven nu hoogwaardige inkoopdiensten uit, zoals uitgavenanalyses en leveranciersbeheer. Toonaangevende inkoopaanbieders zijn aanbieders die gespecialiseerde verticale expertise en geografische marktaanwezigheid bieden.

Inkoop BPO-diensten

Banken, kredietinstellingen en andere financiële organisaties doen zaken met duizenden leveranciers die een breed scala aan goederen en diensten leveren. Veel voorkomende aankopen zijn onder meer benodigdheden (kantoorbenodigdheden, papier), faciliteiten/gebouwdiensten (huishouden, bouw), apparatuur (informatietechnologie of IT-infrastructuur, servers, auto's) en professionele/technische diensten (advies, software, marketing).

Inkoopactiviteiten vallen over het algemeen in twee categorieën: direct en indirect. Directe inkoop is de aankoop van goederen en diensten die rechtstreeks in het productieproces van het bedrijf terechtkomen, terwijl indirecte inkoop de aankoop is van goederen en diensten die de activiteiten van het bedrijf ondersteunen. Directe categorieën zijn doorgaans eigendom van of intern afkomstig van een financiële instelling. Indirecte categorieën hebben een bredere reikwijdte en omvatten alles van IT (software, hardware) tot personeelszaken (werving en opleiding) tot faciliteiten (bouw, cafetaria/foodservice, schoonmaak).

Everest Group classificeert directe inkoopactiviteiten verder onder kern- en niet-kernuitgaven.

Kernuitgaven

Bij directe inkoop hebben kernuitgaven betrekking op grondstoffen of ingrediënten die eigendom zijn van of specifiek zijn voor de organisatie, terwijl niet-kernuitgaven betrekking hebben op grondstoffen die nodig zijn om de dienst te leveren.

Niet-kernuitgaven

Niet tot de kernactiviteiten behorende directe uitgaven en indirecte inkoopactiviteiten worden over het algemeen vaker uitbesteed dan directe inkoop. Afhankelijk van het contract kan de inkoopdienstverlener een vaste vergoeding vragen over de gerealiseerde besparingen of een prestatieafhankelijke vergoeding (een percentage van de besparing).

Everest Group classificeert inkoopprocessen ook in procure to pay (P2P) en source to contract (S2C). P2P-activiteiten zoals aanvraag en facturering zijn transactioneel of laagniveau, en S2C-activiteiten zoals het beheer van uitgavengegevens en strategische sourcing zijn oordeelsintensief of middenniveau. Interne processen zoals missie en bedrijfsstrategie worden beschouwd als strategische activiteiten of activiteiten op hoog niveau.

BPO-voordelen voor inkoop

Indirecte uitgaven kunnen 15 tot 40 procent van de totale omzet van een bedrijf uitmaken. Volgens onderzoek van Accenture realiseren de meeste bedrijven slechts een fractie van de potentiële besparingen in de echte wereld. Bedrijven met efficiënte inkoopprocessen realiseerden 30 procent meer besparingen dan bedrijven met een lage prestatie. Deze “inkoopmeesters” maakten ook meer gebruik van outsourcing dan hun concurrenten.

Financiële instellingen die inkoop uitbesteden, verwachten de totale kosten te verlagen, de focus op kerncompetenties te vergroten en besparingen te realiseren. Door aanbieders van inkoopoutsourcing kunnen bedrijven profiteren van gespecialiseerde ondersteuning en domeinexpertise, waardoor de kosten van het opzetten, beheren en ondersteunen van een intern inkoopteam worden vermeden.

Het is lastig om de enorme functionele, branche- en categorie-expertise die inkoopdienstverleners met zich meebrengen te evenaren, zelfs niet met een toegewijd intern team. Met slimme marktinformatie, geavanceerde sourcingtools en diepgaande best practices die zijn opgedaan bij het beheren van de inkoopactiviteiten van verschillende banken en kredietinstellingen, zijn inkoopdienstverleners goed gepositioneerd om CFO's te helpen maximale potentiële besparingen te realiseren.

Diensten voor financiële en boekhoudkundige outsourcing (FAO).

Finance and accounting outsourcing (FAO) is de overdracht van de boekhoudactiviteiten van een organisatie aan een derde partij, geheel of gedeeltelijk. Derde partijen leveren diensten zoals loonverwerking, belastingvoorbereiding, audits, budgettering en adviesdiensten. In de bank-, financiële diensten- en verzekeringssector (BFSI) behoort de uitbesteding van financiën en boekhouding tot de ondernemings- of gedeelde diensten.

Volgens het HfS Finance and Accounting BPO Blueprint Report voor 2013 komt een derde van de vraag naar FAO-diensten uit de bank- en financiële dienstensector, waarbij de vraag geleidelijk afneemt. De meeste banken en kredietinstellingen besteden financiële en boekhoudkundige processen uit om kostenbesparingen te realiseren en toegang te krijgen tot de expertise van dienstverleners. Financiële organisaties hechten steeds meer waarde aan de uitvoering of aan het vermogen van dienstverleners om praktijkgerichte oplossingen te leveren en de bedrijfsgroei te stimuleren, gevolgd door innovatie.

FAO-dienstenwaardeketen

De waardeketen voor outsourcing van financiën en boekhouding omvat een reeks activiteiten of processen die de producten of diensten van banken en financiële instellingen versterken. Op de onderste laag van deze keten bevinden zich de procure-to-pay-diensten, die crediteuren-, krediet- en reis- en onkostenfuncties omvatten. De FAO-diensten op het middenniveau omvatten order-to-cashdiensten, waaronder debiteuren-, incasso-, facturerings- en omzetboekhouding, evenals registratie- en rapportagediensten zoals de boekhouding van vaste activa, belastingaangifte en salarisadministratie. Verderop, op de bovenste laag van de waardeketen van de FAO, liggen transformationele diensten, die advies over financiële processen, ondersteuning voor innovatieroutekaarten en hulp bij veranderingsmanagement omvatten.

FAO-diensten

HfS identificeerde drie niveaus van FAO-diensten op basis van strategisch belang: transactionele (laag-niveau) processen, analytische diensten en consultancyproducten en -diensten (diensten die het potentieel hebben om het bedrijf voor de lange termijn te transformeren).

Transactionele diensten

FAO-processen op laag niveau omvatten crediteuren, contant geld en debiteuren, reizen, entertainment en onkosten, kredieten, facturering en facturering, en loonverwerking.

Crediteuren

Crediteuren zijn geld dat de organisatie aan crediteuren verschuldigd is. Serviceproviders verzorgen het scannen van facturen, het coderen, het matchen met P.O., het plannen, het afstemmen van accounts en aanverwante activiteiten. Aanbieders bieden ook software aan om deze processen te stroomlijnen.

Debiteuren

Debiteuren zijn het geld dat klanten of klanten aan de organisatie verschuldigd zijn in ruil voor de verkoop van producten of diensten op krediet. Serviceproviders verzorgen het opstellen, verzenden en monitoren van openstaande facturen en bieden virtuele accountafstemmingsdiensten.

Salarisverwerking

Dienstverleners verzorgen de loonverwerking van werknemers (personeelsbeloningen en compensaties, bijhouden van vakanties en verlof, verwerking van W-2-formulieren) en beheren de IRS-regelgeving, zodat de juiste belastingen op tijd worden betaald.

Analytische diensten

Mid-level FAO-activiteiten omvatten interne audits, risicobeheer, treasury, boekhouding tussen bedrijven, rapportage over regelgeving, managementrapportage, financiële planning en analyse, en business intelligence.

Interne audit

Aanbieders verzorgen financiële en operationele interne audits, interne IT-audits, fraudeanalyses, risicobeoordeling, financiën en supply chain management om de huidige interne auditinitiatieven van een financiële instelling te verbeteren of aan te vullen.

Risicomanagement

Om het hoofd te bieden aan de complexe risico- en compliance-uitdagingen waarmee banken worden geconfronteerd, bieden dienstverleners oplossingen voor ondernemingsrisicobeheer, advies en assurance-diensten die risicobeheergebieden bestrijken zoals markt, krediet en Basel, Dodd-Frank, CRD en EMIR.

Treasurydiensten

Uitbestede treasurydiensten zijn activiteiten die de holdings en het operationele en reputatierisico van een bank beheren. Dienstverleners helpen banken efficiëntere systemen op te zetten voor het rapporteren van cashflow en reserves en stellen CFO's in staat weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Treasurydiensten omvatten uitbetalingen, investeringen en financiering, handel (obligaties, valuta's, financiële derivaten) en financieel risicobeheer.

Regelgevende rapportage

In een markt met ongekende rapportage- en nalevingsnormen helpen derde partijen banken boeken te beoordelen om potentiële belastingproblemen vooraf te identificeren en op te lossen. Dienstverleners helpen banken te voldoen aan zowel compliance- als kostenefficiëntiedoelstellingen met diensten als het bijhouden van gegevens, transactierapportage en afstemming.

Adviesdiensten

FAO-diensten die als hoogstaand en strategisch worden beschouwd, zijn advies over financiële processen, verandermanagement, communicatieondersteuning en routekaarten voor innovatie.

Advisering financiële processen

Uitbestede adviesdiensten voor financiële processen in de banksector omvatten analyse van de resultatenrekening, balans- of kasstroomanalyse, groepsconsolidatie, planning en budgettering. Dienstverleners beschikken over diepgaande kennis van business intelligence-tools en ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) om de efficiëntie te vergroten en fouten te verminderen.

Verandermanagement

Een bank kan een derde partij inhuren om de verandermanagementactiviteiten van de organisatie te leiden of te beherenovergangsperioden, marktveranderingen of als reactie op nieuwe en strengere regelgeving.

Routekaarten voor innovatie

Derde partijen kunnen innovatieroutekaarten verstrekken om de belangrijkste capaciteiten te identificeren die de innovatieprestaties van een organisatie zullen verbeteren.

Voor meer informatie over outsourcing kunt u onze lezenTop 8 kwaliteiten van een outsourcingbedrijf in de Filippijnenartikel. Wij nodigen u uit omvolg ons op sociale mediaen naarbezoek onze websitevoor meer informatie over onze diensten.

Finance & Accounting Outsourcing (FAO) | Outsourced Banking Services (2)Over ons: Sourcefit is een algemeen erkend, door de VS beheerd bedrijf voor de outsourcing van bedrijfsprocessen, gevestigd in Manilla, Filipijnen. Met ruim 1.300 medewerkers bedienen wij met trots ruim 100 klanten. Onze mondiale centra kunnen meerdere markten bedienen en ons personeel is zeer bekwaam in het Engels, Spaans, Frans en Portugees. Of u nu een paar of veel medewerkers nodig heeft, wij kunnen u helpen uw zakelijke doelstellingen te bereiken en hoogwaardige offshore-teams op te bouwen.

Laatste onderscheidingen

De toewijding van Sourcefit aan uitmuntendheid is erkend door middel van talloze brancheprijzen en certificeringen.

Onlangs ontvingen wij deFortress Cyber ​​Security Awardvan de Business Intelligence Groep. Sourcefit werd tevens geëerd met de prestigieuze erkenning vanBeste aanbieder van outsourcingoplossingenin de Filippijnen tijdens de Business Excellence Awards 2023.

Andere onderscheidingen zijn onder meer:FT-ranglijst van 500 snelgroeiende Azië-Pacific,De Marketing Excellence-prijzen,Groeikampioen van de onderzoeker,HR Azië-prijzen, onder andere.

gerelateerde artikelen

7 voordelen van het uitbesteden van financiële en boekhoudkundige diensten
De ultieme gids voor administratieve outsourcing
De toekomst van wereldwijde outsourcing: trends en voorspellingen voor 2023 en daarnaTop 5 industrieën voor outsourcing van softwareprojectenSmart Outsourcing: 5 administratieve diensten die u kunt delegeren aan professionals

Weet u niet zeker waar u moet beginnen?Verbind je met onsen zie hoe Sourcefit u kan helpen uw bedrijf te laten groeien.

Uitbesteding van financiën en boekhouding (FAO) | Uitbestede bankdiensten (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5645

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.